Telefon: 0708958702

Min insats – Funktionär på tävling

Allmänt
Skriv gärna i meddelandet på Min ridskola när du anmäler dig om det är någon uppgift eller tid på dagen som du föredrar. Obs att vi inte har möjlighet att tillgodose alla önskemål!
Ange också den vuxnes namn om du gör insatsen för ditt barn.
Normalt tar vi i Tävlingssektionen fram preliminära startlistorna helgen innan tävling det är först då vi kan bestämmer preliminära starttid för dagen och hur fördelningen av funktionärer blir. På grund av detta kommer du inte få besked om vilken tid du skall vara på plats och vilken uppgift du fått förrän 3-5 dagar innan tävlingen.

På alla tävlingar behövs följande funktionärer:

  • Parkeringsvakt: Hälsa välkomna när de tävlande anländer och dela ev. ut välkomst-kit. Visa var personbilar, transporter och lastbilar skall parkera. Du ställer även ut skottkärra och grep så att de tävlande kan mocka efter sig, och ser till att dessa töms med jämna mellanrum.
  • Cafépersonal: Ser till att fika, lunch, godis och dricka finns till försäljning, samt att domare och domartorn får ”kaffekorgar”. Vid tävling finns det alltid en ur ordinarie cafépersonalen på plats som hjälper till.
  • Sjukvårdsansvarig: Som sjukvårdsansvarig skall du lägst ha aktuell utbildning i HLR, men gärna också undersköterske-utbildning. Du kan behöva ta hand om lindrigare skador.
  • Sekretariat: Personalen här förbereder protokoll, kontrollerar vaccinationsintyg, tar emot strykningar och ev. efteranmälningar samt hanterar prisutdelningar och svarar på frågor. Vid dressyrtävlingar registreras poängen i dator från dressyrprotokoll

Dressyrtävling – Vid en dressyrtävling behövs, förutom de allmänna, följande funktionärer:

  • Domarsekreterare: En domarsekreterare skriver alla poäng och kommentarer som dressyrdomaren säger på ett förtryckt protokoll. Du får information på förhand om vilka program du skall skriva så du kan studera dem i förväg.
  • In/utsläpp till tävlingsbanan: Som dörröppnare ser du till att nästa ryttare är beredd att gå in på banan när föregående ekipage har avslutat sin ritt. Sekretariatet förser dig med startlistor.
  • Protokollbärare: Efter varje ritt, när domaren signerat protokollet, skall protokollet hämtas hos domaren och levereras till sekretariatet för inmatning i applikationen Equipe.

Hopptävling – Vid en hopptävling behövs, förutom de allmänna, följande funktionärer:

  • Banpersonal: Av säkerhetsskäl skall du vara minst 15 år och du bör inte vara rädd för hästar. Banchef kommer att instruera och fördela arbetsuppgifterna på banan, det kan t.ex. vara att lyfta upp fallna bommar, in- och utsläpp, kratta där det blir gropigt, hjälpa till att höja hinder mellan klasser, agera ”flaggare” vid start och mål.
  • Personal i domartornet: Här behövs manuella tidtagare, domarsekreterare och datoroperatör. Hoppdomaren instruerar på plats, inga förkunskaper behövs.

Inga förkunskaper behövs vi lär och instruerar dig på plats