Telefon: 0708958702

Kontrakt Licensierade ryttare NHRK

Gällande 2024
Du har löst licens i Nhrk, Välkommen till ett nytt tävlingsår.
Om du vill ta del av klubbens rabatt på hemma tävlingar behöver du
skriva under kontraktet gällande ”Min insats”
Du kan välja att avstå att skriva på och då förväntas du inte göra
insatsen
När du skrivit under kontraktet så tar du själv ansvar för att boka in dig
på en Insats senast siste februari.
Alla insatser för vårterminen kommer att skrivas in under januari och
februari.
Höstterminen augusti och september, anmäl senast siste september. Du
anmäler dig via medlemsinloggen medlemsinloggningen
Du kan även gå in via hemsidan via länken. Om du blivit medlem senare
på terminen boka en insats omgående i samband med att du mailar in
kontraktet.
Mejla in ditt påskrivna kontrakt till mailto:tavling@nhrk.se

Här kan du hämta och sända in kontraktet som licensierad ryttare för NHRK