Telefon: 0708958702

Hur började Nordhallands Ridklubb

Hur började Nordhallands Ridklubb och Körsällskapet Nordhallännigarna?

Där om vet jag besked, ty jag var med, faktum är att jag skrev protokollen för båda föreningarna vid bildandet!

NHRK bildades 1967 på Särögården, och var då en efterföljare till Kållereds Ridklubb som lades ned och som skänkte kassan till den nya klubben. Orsaken var att mina systrar, Anita och Ingela, som varit anställda som ridlärare på Sporred, öppnade en egen ridskola i Lunna när Sporred upphörde som ridskola. Klubben var därefter placerad i flera år runt Lunna Ridskola. De flesta tävlingarna var dock på Staragården innan Ledet i Lerkil blev klubbens plats, tack vare dåvarande ordföranden Henry Gustafson. 1969 bildades Kungsbacka Ridklubb som en privathästklubb på Gåsevadsholm. En poäng i det hela är att både RidF och SRC (de förbund som då fanns) endast ville ha en klubb i varje kommun, och KRK fick be oss om tillstånd för att få komma med i riksförbunden!

Varför blev namnet på klubben Nordhallands Ridklubb och inte Kungsbacka Ridklubb (som också var på förslag)? Jo, vid bildandet var det fortfarande ett antal olika kommuner runt Kungsbacka: Särö kommun, Onsala kommun, Fjärås kommun mm. Kungsbacka kommun bestod enbart av innerstaden + Tölö. Lunna Ridskola, som då var klubbens bas, låg i Särö kommun. Kommunsammanslagningen skedde kort efteråt.

I klubben kom runt 1975 Alf Olofsson och hans döttrar Elisabeth och Kerstin med. Alf var körintresserad och startade upp körkurser med sina egna hästar. 1977 bildade några körentusiaster en körsektion inom NHRK, och jag blev sekreterare (Jag var då även sedan flera år sekreterare i NHRK). F.ö.bildades då också en sektion till, sektion Kläppa Ridklubb, som sedermera blev Frillesås Rid och Körklubb.

1982 anordnade KörsN det första SM:et i körning på Tjolöholm, och samtidigt började NHRK tala om att anlägga en manege på Ledet. KörsN tillsammans med FRK (som då blivit egen klubb) planerade en internationell fyrspannstävling året efter på Tjolöholm.

Det visade sig att de som höll på med ridning inte trodde på fyrspannstävlingen ekonomiskt (kostnaderna låg på drygt 300.000:-), och inte ville riskera NHRK:s ekonomi. KörsN var ju bara en sektion och en ev. förlust hade drabbat hela klubben. Körfolket å sin sida trodde inte att man klarade att bygga en manege enligt planerna, och hade ingen lust att ta ett ev. överskott från Tjolöholmstävlingarna och lägga på manegebygget. Dessutom blev utrymmet och stallarna på Ledet för små om det blev ridskola och manege, och dåligt med plats att ha körkurser.

Lösningen blev förstås att sektion KörsN bildade egen klubb. Den lilla kassa som då fanns i sektionen (i början av 1983) överfördes till den nya klubben, som fick Alf Olofsson till ordförande och undertecknad som sekreterare. Samarbetet mellan klubbarna fortsatte förstås, och bl. a fick den som var medlem i en av klubbarna rabatt på medlemsavgiften i den andra.

Så småningom visade det sig att NHRK visst klarade av att bygga manege (med många frivilliga krafter och ordförande Ulla Torstensson/Gustafsson som klart drivande). Tävlingen på Tjolöholm 1983 blev en succé, med bl. a kungen och Silvia bland gästerna, och prins Philip bland de tävlande. Överskottet delades mellan KörsN och FRK, där man i Frillesås byggde manegen, och KörsN väntade några år och sedan arrenderade och byggde om gården Gränshult i Förlanda.

Men det är förstås andra historier!