Organisation

NHRKs STYRELSE 

Kontakt till styrelsen styrelsen@nhrk.se Telefonnummer
Ordförande Anna Eckerstig  
Vice ordförande Peter Elfstrand  
Sekreterare Angelica Segerdahl  
Kassör/Ekonomi

Tina Hultqvist
Eva Sundén

 
Anläggning

Yvonne Wiik

 
Ombyggnadsprojekt

Yvonne Wiik
Anna Eckerstig

 
Ridskolan och personal

Anki Strömberg

 

Tävlingssektionen

Susan Bengtsson

 
Melemsstallet

Helena Cato

 
Idrotts- och Hälsocertifiering Maria Berntsson  
Ungdomssektion

Tove Nilsson
Märta Skanze
Helena Cato

Ordförande
Vice ordförande
Stöttar
Cafeteria

Peter Elfstrand

 
Aktiviteter

 

Ridskolan

 
Säkerhet tävling Inger Hagsten  
Säkerhet ridskolan Jennifer Åkerman
Elin Berg Mannebo
 
Sponsring    
Marknadsföring o Information     
Bidrag Ridskolan  
Hemsida och Socialmedier Susanne Bengtsson  
Prisansvarig/Sponsring tävling

Tävlingssektionen 

 
Pressansvarig tävling Tävlingssektionen   
Pressansvarig ridskolan Jennifer Åkerman   
Styrelsen 2022    
Ordförande

Anna Eckerstig

Val om 1 år (2022)
Ordinarie ledamot

Tina Hultqvist
Peter Elfstrand  
Yvonne Wiik  
Angelica Segerdal
Susanne Bengtsson
Helena Cato                               

Val om 2 år (2022-2024)
Val om 2 år (2022-2024)
Val om 1 år (2022)
Val om 2 år (2022-2024)
1 år kvar (2022)
1 år kvar (2022)

Suppleanter

Pether Nordström  
Sanna (Susanna) Karlsson
Victoria Ljungberg
Elin Berg Mannebo 
Ella Norrlund  

Val om 1 år (2022)
Val om 1 år (2022)
Val om 1 år (2022)
Val om 1 år (2022)
Val om 1 år (2022)

Revisorer

Lena Carlberg Ordinarie
Mikaela Litzén Suppleant       

Val om 1 år (2022) Val om 1 år (2022)
Valberedning

Cecilia Wetterqvist
Linnea Söderström

Sammankallande

Adjungeringar

Ridskolechef
Ungdomssektionen                 

Deltar i första delen av styrelsemötet

Anmärkning: För personer som har ett ansvarsområde eller är adjungera, men som inte sitter i styrelsen, skrivs namnet i kursiv stil.