Telefon: 0708958702

Organisation

NHRKs STYRELSE 

Kontakt till styrelsen styrelsen@nhrk.se Notering
Ordförande Pether Nordström  
Vice ordförande Peter Elfstrand  
Sekreterare Lovisa Bengtsson  
Kassör/Ekonomi Mathias Lidmer
Eva Sundén
 
Anläggning Yvonne Wiik  
Personal Pether Nordström
Elin Berg Mannebo
Björn Häggström
 
Ridskolan Anki Strömberg  
Tävlingssektionen Susan Bengtsson  
Medlemsstallet Styrelsen  
Idrotts- och Hälsocertifiering Maria Berntsson  
Ungdomssektion Malin Eckerstig
Ella Veijfors
Ordförande
Vice ordförande
Cafeteria Peter Elfstrand  
Aktiviteter Ridskolan  
Säkerhet tävling Åsa Kolsäter  
Säkerhet ridskolan Björn Häggström
Ridskolan
 
Sponsring Styrelsen  
Bidrag Ridskolan  
Kommunikation/IT Susan Bengtsson  
Sponsring tävling Tävlingssektionen  
Pressansvarig tävling Tävlingssektionen  
Pressansvarig ridskolan Björn Häggström
Eva Sundén
 
Styrelsen 2024    
Ordförande Pether Nordström Val om 1 år (2024)
Ordinarie ledamot My Colebring
Lovisa Bengtsson
Mathias Lidmer
Peter Elfstrand
Susan Bengtsson
Yvonne Wiik
Val om 2 år (2024-2025)
1 år kvar (2024)
1 år kvar (2024)
1 år kvar (2024)
Val om 1 år  (2024)
Val om 2 år (2024-2025)
Suppleanter Elin Berg Mannebo
Lisa Öhlund
Linnea Söderström
Val om 1 år (2024)
Val om 1 år (2024)
Val om 1 år (2024)
Revisorer Lena Carlberg Ordinarie Val om 1 år (2024)
Valberedning Caroline Dahlbom Sammankallande
Adjungeringar Ridskolechef
Ungdomssektionen
 

Anmärkning: För personer som har ett ansvarsområde eller är adjungera, men som inte sitter i styrelsen, skrivs namnet i kursiv stil.