Telefon: 0708958702

Organisation

NHRKs STYRELSE 

Kontakt till styrelsen styrelsen@nhrk.se Telefonnummer
Ordförande Angelica Segerdahl  
Vice ordförande Peter Elfstrand  
Sekreterare Lovisa Bengtsson  
Kassör/Ekonomi Mathias Lidmer
Eva Sundén
 
Anläggning Yvonne Wiik  
Ombyggnadsprojekt Yvonne Wiik
 
Ridskolan och personal Anki Strömberg  
Tävlingssektionen Susan Bengtsson  
Medlemsstallet Styrelsen  
Idrotts- och Hälsocertifiering Maria Berntsson  
Ungdomssektion Malin Eckerstig
Ida Carlstrand

Ella Veijfors
Ordförande
Cafeteria Peter Elfstrand  
Aktiviteter

 

Ridskolan

 
Säkerhet tävling Åsa Kolsäter  
Säkerhet ridskolan Jennifer Åkerman
Elin Berg Mannebo
 
Sponsring Styrelsen  
Marknadsföring o Information Styrelsen  
Bidrag Ridskolan  
Hemsida och Socialmedier Susan Bengtsson  
Sponsring tävling Tävlingssektionen  
Pressansvarig tävling Tävlingssektionen  
Pressansvarig ridskolan Jennifer Åkerman   
Styrelsen 2023    
Ordförande Angelica Segerdahl Val om 1 år (2023)
Ordinarie ledamot Elin Berg Mannebo
Lovisa Bengtsson
Mathias Lidmer
Peter Elfstrand
Susan Bengtsson
Yvonne Wiik
Val om 2 år (2023-2024)
Val om 2 år (2023-2024)
Val om 2 år (2023-2024)
1 år kvar  (2023)
1 år kvar  (2023)
Val om 1 år (2023)
Suppleanter Pether Nordström
Malin Källgren
Sanna (Susanna) Karlsson
Val om 1 år (2023)
Val om 1 år (2023)
Val om 1 år (2022)
Revisorer Lena Carlberg Ordinarie Val om 1 år (2023)
Valberedning Cecilia Wetterqvist
Linnea Söderström
Sammankallande
Adjungeringar Ridskolechef
Ungdomssektionen
 

Anmärkning: För personer som har ett ansvarsområde eller är adjungera, men som inte sitter i styrelsen, skrivs namnet i kursiv stil.