Telefon: 0708958702

Svenska Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring och Incidentrapport

Vid avramling/skada skall anmälan göras till Svenska Ridsportförbundet och till samt Folksam. 

Det den skadade ansvar att själv göra detta. 

Olycksrapport skall även fyllas i på klubben och läggas i gröna brevlådan vid expeditionen. Dom finns i facken vid whiteboarden i stallet. 

Länkar:
Incidentrapportering till Svenska Ridsportförbundet
Försäkringsinformation Svenska Ridsportförbundet Försäkringen gäller från och med 1 januari 2024 Försäkringsnummer K 65200 I samarbete med Folksam