Telefon: 0708958702

Utbildningsplan

Ridskolan arbetar med ridsportförbundets olika ryttarmärken.

Detta innebär att vi har de olika märkena som delmål i vårt arbete att utbilda våra elever till en bred grundkunskap i både ridning och när det gäller den teoretiska delen.

 

På följande sidor informerar vi mer om märkenas innehåll.

 

Alla instruktörer arbetar efter denna metod. Detta gör det lättare för våra elever att byta grupp eller rida igen på annan tid.

 

Vi har även infört nya barn märken, vilket gör att även de yngsta eleverna kan ta märken.

Förberedande nybörjare (3-5 år)

Till våra yngsta medlemmar, förberedande för den ordinarie utbildningen.

30 minuters ridning, alltid med ledare.

 

Innehåll:

 • Stanna och sätta igång hästen
 • Hur jag styr min häst
 • Enkla balansövningar
 • De vanligaste ridvägarna

 

Mål:

Att umgås med häst

Nybörjare I (fr. 6 år)

30 minuters ridning med ledare och 30 minuter teori

 

Innehåll ridning:

 • Rida i skritt och trav med ledare 
 • Rida över cavalettibommar 
 • Enkla ridvägar
 • Träna lätt sits

 

Innehåll teori:

 • Träna på att sadla och tränsa hästen med hjälp
 • Träna på upp- och avsittningsövningar
 • Träna på att leda hästen

 

Mål:

Att rida i skritt och trav, styra med ledare.

 

OBS! Elever i dessa grupper får inte leda hästen själv in och ur manegen. 

Nybörjare II

Innehåll ridning:

 • Lodrät sits
 • Lätt sits
 • Balansövningar
 • Ridvägarna, volt tillbaka, diagonaler samt rätt upp

 

Innehåll

 • Träna på att leda hästen
 • Att kunna de viktigaste delarna på hästen
 • Att sadla och tränsa hästen

 

Mål:

Att kunna rida i skritt och trav samt styra hästen.

Ledare ska användas vid behov.

Nybörjare III

Innehåll ridning:

 • Lodrät sits
 • Lätt sits
 • Träna rätt sittben
 • Trav utan stigbyglar
 • Träna galoppfattning
 • Travhoppa över enkla hinder
 • Ridvägarna, volta, halvt igenom, serpentinbågar

Innehåll teori:

 • Ändra stigläder själv
 • Hästens delar
 • Hästens mundering (sadel och träns)
 • Att kunna leda hästen 

Mål:

Att kunna rida i skritt och trav samt träna galopp. Att göra i ordning hästen själv.

Vuxna nybörjare

Innehåll ridning:

 • Lodrät sits
 • Lätt sits
 • Träna rätt sittben
 • Trav utan stigbyglar, balansövningar
 • Träna galoppfattning
 • Travhoppa enkla hinder
 • De vanligaste ridvägarna

Innehåll teori:

 • Ändra stigläder själv
 • Hästens delar
 • Hästens utrustning (sadel och träns)
 • Att kunna leda hästen

 

Mål:

Att kunna rida i skritt och trav samt att träna galopp. Att göra i ordning hästen själv.

Ryttarmärke I

Junior I och senior I

 

Innehåll ridning:

 • De grundläggande hjälperna
 • Lodrät sits
 • Ridbanans vägar
 • Avdelningsridning med eller utan tät
 • Trav i lättridning samt nedsittning
 • Galoppfattning
 • Balans och gymnastikövningar
 • Lätt sits
 • Befästa balansen över enkla bomserier
 • Hoppning över enkla hinder max 30 cm.

 

Innehåll teori:

 • Hästens beteende
 • Hästens utrustning
 • Sadling och tränsning
 • Hästens färger och tecken
 • Skötsel före och efter ridning
 • Leda häst vid hand
 • Uppställning på medellinjen
 • Upp-och avsittning

 

Mål:

Att klara dressyrprov, hopprov samt teoriprov för

märke I.

Ryttarmärke II

Junior II och senior II

 

Innehåll ridning:

 • Lodrät sits med särskild vikt på att ryttarens förmåga att    anpassa sig till hästens rörelser.
 • Galoppfattning ur trav och skritt
 • Sidvärtsrörelser, framdelsvändning
 • Vändning på cirkelbåge
 • Samverkan mellan framåtdrivande och förhållande hjälper.
 • Hästens rörelseschema i samtliga gångarter.
 • Hoppning över enkla hinder max 40-60 cm

 

Innehåll teori:

 • Regler för ridning på ridbana
 • Hästens dagliga vård och foder
 • Visitering av häst
 • Ryttarens hjälper, hur de används och hur de påverkar      

        hästen.

 • Grundläggande kännedom om hästens byggnad och         anpassning genom rätt arbete tåla påfrestningen att bära ryttare.

 

Mål:

 

Att klara dressyrprov, hopprov samt teoriprov för märke II.

Ryttarmärke III

Junior III och senior III

 

Innehåll ridning:

 • Grunderna för att rida på tygeln 
 • Genomgång av skänkelvikning 
 • Vändning på cirkelbåge med större krav
 • Genomgång av ryggning
 • Större krav på utförande av tempoväxlingar
 • Påbörjande övning av sammansatta rörelser genom utförande av LC programmet
 • Hoppning i trav och galopp över något större hinder, enkel                      hinder med hjälpbom
 • Lång och kort anridning

 

Innehåll teori:

 • Grundläggande kunskaper om regler för tävlingsdeltagande.
 • Klargörande av innebörden av att hästen går på tygeln, samt hästens form och dess betydelse för hästens hållbarhet.
 • Grundläggande kännedom om hästens psyke.
 • Olika typer av hinder och den anridning de kräver.
 • Utrustningens avpassande

 

Mål: Att klara dressyrprov, hopprov samt teoriprov för märke III.

Ryttarmärke IV

Junior IV och senior IV

 

Innehåll ridning:

 • Större krav på hästens form samt förmåga att variera formen och placera hästen där ryttaren vill ha den.
 • Skänkelvikning med större krav på rörelsernas utförande i skritt och trav.
 • Genomgång och utförande av volt tillbaka som utgångspunkt för vändning på bakdelen.
 • Större krav på fattning och avbrott ur galopp.
 • Förmåga att göra halt och korrigera uppställning ur samtliga gångarter med tillstånd att passera över mellanliggande gångarter. Framridning ur samtliga gångarter, samt övning av sammansatta rörelser motsvarande Lätt B.

 Innehåll teori:                     

 • Allemansrätt
 • Ansvar och försäkringsfrågor
 • Hästens anatomi- ytterlära-hovbeslag och sjukdomslära.
 • Hästens närmiljö och stallvård.

 

Mål:

Att klara dressyrprov, hopprov samt teoriprov för märke IV.

Specialgrupp, dressyr eller dressyr/hopp

För de elever som har kommit en bit på väg i utbildningen och som vill specialisera sig.

 

Innehåll ridning:

 • Se märke IV 
 • Programridning
 • Banhoppning
 • Förbereda hästen för tävling
 • Tävlingskondition för häst och ryttare

 

Innehåll teori: 

 • Hästens uppbyggnad
 • Hästens skelett och muskler
 • Hästens foder
 • Hur man transporterar hästen

Mål:

Samma som märke IV samt kunna medverka i klubbtävlingar mm.

Barnmärken

Vita hästen 

 • Att kunna gå in till hästen på rätt sätt.
 • Att kunna borsta och kratsa hovarna.
 • Att kunna beskriva 5 regler som gäller i stallet.

 

Gula hästen

 • Att kunna leda hästen i skritt, vända korrekt och leda hästen tillbaka dit man startade.
 • Att kunna beskriva vilken utrustning hästen behöver vid ridning,         och vad de heter.
 • Att kunna ta av och sätta på en grimma.

 

Bronshästen 

 • Att kunna sitt upp och sitta av på rätt sätt.
 • Att kunna starta och stanna hästen.
 • Att kunna gå de raka vägarna (ex med käpphäst)
 • Att kunna gå de böjda ridvägarna (volt, volt tillbaka)

 

Silverhästen 

 • Att kunna styra hästen mellan uppsatta koner i skritt
 • Att kunna rida de raka ridvägarna i skritt.
 • Att kunna rida de böjda ridvägarna i skritt.
 • Att kunna rida lätt i trav en långsida, sakta av till skritt och stanna.

 

Guldhästen 

 • Att kunna sadla och tränsa.
 • Att kunna rida de raka vägarna i trav och styra hästen mellan uppsatta koner i trav.
 • Att kunna rida de böjda ridvägarna i trav.
 • Att kunna fatta galopp och galoppera i ca 10 meter.