Telefon: 0708958702

Sommarläger på NHRK 2024

2024-05-03

Vecka 25:
Läger 1:
Tredagarsläger
måndag 17/6-onsdag 19/6 kl. 9.00-16.00.
Nivå nyb3-jun3
Pris 3 100 kr
1-2 ridpass/dag, teori, lekar, bad o aktiviteter
Egen matsäck medtages!

Läger 2:
Allroundkurs vux
måndag 17/6-onsdag 19/6 kl. 17.00-20.00.
Nivå vux3+vux4
Pris 2 300 kr inkl fika.
Ett ridpass/dag, dressyr, markarbete och hoppning.
Övningar utifrån individuell nivå!
På denna kurs är det möjligt att anmäla sig till valfritt antal dagar:
1 dag 900 kr
2 dagar 1 600 kr
3 dagar 2 300 kr

Vecka 32:
Läger3:
Aktivitetsläger
måndag 5/8-tisdag 6/8 kl 09.00-16.00
Nivå Nyb2-Nyb3
Pris 1550 kr.
1 ridpass/dag, teori. Lekar, bad och aktiviteter.
Egen matsäck medtages!

Läger 4:
Intensivlektion dressyr vuxna tisdag 6/8 kl 18.00-21.00
Nivå vuxNYB+vux1
Pris 630 kr.
Börjar med en teorilektion och tar med det till ridpasset.
Vi avslutar kvällen med eftersnack och fika.

Läger 5:
Allroundkurs onsdag 7/8-fredag 9/8 kl.09.00-12.30
Nivå från Jun1
Pris 2 300 kr
1 teoripass + 1 ridpass/dag, dressyr, markarbete/hoppning samt terränginspirerad hoppning.

Läger 6:
Kombikurs vuxna onsdag 7/8 kl. 17.00-21.00
Nivå från vux3
Pris 1 350 kr.
Börjar med ett dressyrpass 60min, därefter fikar vi innan vi rider en hopplektion 60min.

Läger 7:
Intensivlektion
dressyr vuxna torsdag 8/8 kl 18.00-21.00
Nivå vux3+vux4
Pris 630 kr.
Börjar med en teorilektion och tar med det till ridpasset.
Avslutar kvällen med eftersnack och fika.

Läger 8:
Hoppkurs storhäst
fredag 9/8 kl. 18.00-21.00
Nivå från Jun2 och Vux3 (mixad)
Börjar med en teoretisk genomgång och tar med till ridpasset.
Obs! hemlig gästtränare på denna kurs!
Pris 750 kr

Läger 9:
Uteritt
söndag 11/8 kl 09.00
Nivå från jun1 och vux2 (mixad)
Pris 500 kr
Avslutar sommaren med en härlig uteritt i alla gångarter!
Egen fika kan medtagas så fikar vi efter ritten.

Anmälan görs via medlemsinloggen där finns även mer information om lägren.
Vänligen respektera nivåindelningen på varje läger/kurs!

Välkomna med anmälan till våra läger // Personalen på NHRK