Telefon: 0708958702

NHRK- Har fått ett litet bidrag av ”Din Gåva”

2024-05-13

NHRK har sökt bidrag via Stiftelsen ”Din Gåva” har NHRK fick ett lite bidrag till:
Koner, pallar, lätta bommar

Tack Min Gåva
https://minnesgava.com/

https://dingava.nu/

https://www.facebook.com/dingava.nu