Min insats Vt 23

  Regler gällande Min insats Vt 23 

 

Vi välkomnar härmed våra medlemmar att hjälpa till i vår ideella förening, så att vi kan bedriva vår verksamhet på ett positivt sätt.  För att minska våra kostnader och öka våra intäkter har styrelsen sedan tidigare beslutat om ett arbetsprojekt s.k. ”Min Insats”. Detta för att kunna hålla ridavgifterna nere och ändå få ekonomin att gå ihop. För varje aktiv medlem gäller en obligatorisk arbetsinsats om ca 5 timmar per termin.  Lägsta ålder är 12 års annars är det lämpligt att ta med en förälder. Föräldrar med två eller flera barn under 12 år (alla barnen under 12 år) behöver endast göra en insats per familj gällande barnen. Pensionärer från 65 år och uppåt är undantagna från insatsen, Tävlingsfunktionärer som är oerfarna får lätta uppgifter och vi lär upp er på plats.  

 

Vi hoppas att du ska tycka att det är roligt att jobba i vårt gäng av ridelever, privatryttare, personal och övriga, alla som vill hjälpa till är välkomna. Vi hoppas att kunna genomföra många roliga aktiviteter. 

Aktiv medlem= Om du eller ditt barn rider på ridskolan, aktiv i ridskolans aktiviteter eller står på eller använder anläggningen på något sätt, samt privatryttare som är licensierade eller står på anläggningen. 

 

Min insats gäller alla elever som rider på ridskolan: 1 x ca 5 timmar/ termin (Beroende på antal starter) + Bakning enligt separat bakschema 

Min insats Privatryttare inhyrda på anläggning 2×5 timmar 

Övriga aktiva 5 timmar 

 

Vi vill använda era kunskaper på bästa sätt så vi kommer försöka lägga ut mer konkreta uppgifter i år. Man kommer kunna hjälpa till varje vecka, men kortare stund t ex städa toaletter, läktare osv 

 

Har du själv ideer vad du är bra på och skulle kunna göra höra av dig till eva@nhrk.se  

 

Anmälan görs via min ridskola http://minridskola.se?Licnr=6490-8242-0950, klicka in på Nordhallands ridklubb, där de olika aktiviteterna kommer att läggas ut. Det är först till kvarn som gäller på de aktiviteter som inte behövs så många funktionärer. Min insats ligger under kurser, Du är själv ansvarig att boka in dig och kommer annars bli fakturerad. 

 

Du kan också välja att köpa dig fri för 600 kr/Insats, detta alternativ finns också på www.minridskola.se 

 

Vi eftersöker även dig med special kompetens, sjukvårdsansvarig på tävling, målare, snickare osv 

 

Om du skulle vilja gå bredvid på en tävling för att få specialkompetens t ex vara domarsekreterare, sitta och ta emot i sekretariat eller liknande, meddela oss så kan vi ordna det. 

 

OBS! VILL DU KÖPA DIG FRI, EJ GÖRA INSATSEN eller göra övrig uppgift anmäl även detta via medlemsinloggen Detta för att underlätta administrationen runt detta. Vi är beroende av din insats! De som inte gör ngn insats kommer att bli fakturerade 120 kr /timme = 600 kr/termin 

 

 

 

Allmänna frågor angående Min insats eva@nhrk.se  

Specifika frågor  tex gällande tiderna och uppgifterna hör av dig till respektive ansvarig se nedan; 

 

Anläggning, Yvonne Wiik: yvonne61.wiik@gmail.com   0704-009565 

Tävling: Åsa Kolsäter akolsater@telia.com 0708-208889 

Café Peter Elfstrand peter@elfstrand.org 0708-442569  

                                        

 

OBS! Anmäl ej genom mail utan använd medlemsinloggen. http://minridskola.se?Licnr=6490-8242-0950 Om du ej lyckas ring så att du får hjälp att börja använda den. Inloggen hittar du även på hemsidan www.minridskola.se Nordhallands ridklubb